rodinnný dům se stodolou na návsi

Místo: Dolní Dubňany / Jižní Morava
tým: Ing. arch. Radek Pasterný / Ing. arch. David Bureš
čas: projekt 2015 / dokončení stavby 2017
foto: Tomáš Slavík

Celý návrh byl velmi silně ovlivněn lokalitou, v němž se pozemek nachází. Náves pomalu ztrácející svoje měřítko, svůj charakter ztrácející stavby, které se do ní jasně orientují a určují tak veřejný prostor návsi od soukromých stavení. Stavební zásahy let minulých i zcela nedávných velice nepřirozeně reagovali na architekturu stavění na návsi a tím velice poškodili její tvář.
Současný dům nemusí vytvářet pitoreskní chaloupku, ale nesmí svým měřítkem, charakterem a umístěním uškodit výrazu návsi. Pozemek nabízí klasické členění pozemku v regionu – před-prostor na návsi, dům, dvůr, stodola, zahrada, humna.
Není příliš snadné zachovat velikost stavby pro bydlení úměrnou starým domům, které se zde nacházejí. Tento velice palčivý problém jsme řešili, vytvořením menší hmoty domu pracovny, které zachovává profil původní stavby směřující na náves. Velikost následující stavby ve dvoře se pak postupně mírně zvětšuje. Její profil ovšem zůstává stejný. Vytváříme tak poměrně harmonické seskupení, které neubližuje návsi, ale dovoluje vytvoření komfortního současného bydlení pro mladou moderní rodinu.
Mírné protažení hmoty pracovny do návsi, pak bylo reakcí na již stávající velkou hmotu sousedního domu, s velkým slepým štítem. Naším cílem bylo opticky zmenšit tuto plochu.
Svým záměrem nechceme poutat pozornost, ani škodit návsi.
V rámci pozemku samotného jsme pak chtěli zachovat jeho průjezdnost z návsi až na humna. Bereme tuto možnost jako výsadu, kterou je zde potřeba zachovat. Přináší pozemku větší vzdušnost, volnost i možnosti jednotlivých propojení.