bytový dům bratislavská

Místo: Bratislavská 51 / Brno
Tým: Ing. arch. Roman Gale / Ing. arch. Radek Pasterný / Ing. arch. David Bureš
Spolupráce / stavební řešení /: Babka & Šuchma
Spolupráce / interiér vzorového bytu /: Ing. arch. Barbora Kudelová, Ing. arch. Kristýna Sirová
Čas: projekt 2017 -2020 / dokončení stavby 2022
Foto: Tomáš Slavík

Zadáním klienta, v tomto případě města Brna, bylo vytvořit levné nájemní bydlení, jež reflektuje požadavky na současné potřeby obyvatel. Úkolem bylo navrhnout tedy startovací byty pro vymezenou skupinu obyvatelstva, jenž může být znevýhodněna např. pro získání úvěru v bankovním sektoru.

Z čehož mimo jiné vyplynu, že důležitým aspektem při práci na zakázce byla i finanční dostupnost její realizace. Použitím levných materiálů, absencí detailů a efektivním prostorovým řešením jsme se pokusili dokázat, že úspornost a kvalita obytného prostředí nemusí být vzájemně v rozporu.

 

Novostavba navržená do proluky v ulici Bratislavská nedaleko radnice Brno-sever svou polohou uzavírá nedokončený městský blok činžovních domů z předválečného období.

V kontextu Brna se jedná o městskou část s neopakovatelným charakterem, kde v bezprostřední blízkosti centra města probíhá proměna tzv. brněnského „Bronxu“ v moderní rezidenční čtvrť.

 

Stavbu tvoří sedmipodlažní hranol, protkaný pravidelným rastrem čtvercových otvorů. Střídající se okna a lodžie přináší výraznou geometrickou plasticitu do jinak čisté kubické hmoty. Tu doplňuje pobytová, zelení osázená terasa na střeše garáží ve dvorní části parcely a atrium s ovocnými stromy.

 

Sportovního ducha v kontrastu k přísně geometrické, čistě bílé fasádě stavbě dodává rudá podlaha společných prostor chodeb a schodišť, která se vine celým domem od vstupní haly až po kruhový světlík prosvětlující schodišťovou halu v horním podlaží.

 

Základní rozměr hmoty domu je dán tvarem parcely a okolní zástavbou. Půdorysně má parcela obdélníkový tvar šíře cca 23 m v uliční části. Římsa se nachází přibližně v úrovni hřebene okolních domů, tedy v sedmém nadzemním podlaží.

V přízemí budovy, hlavním vstupem bezprostředně navazujícím na ulici Bratislavskou, je navrženo technické zázemí domu (výměníková stanice, místnost pro uložení nádob na komunální odpad, úklidová místnost), příslušenství ubytovacích jednotek a nebytový prostor s hygienickým zázemím a denní místností personálu. Ve dvorní části 1 NP se nachází garáž pro potřeby obyvatel domu s devíti parkovacími stáními.

Ve druhém nadzemním podlaží je krom 3 ubytovacích jednotek navržena společenská místnost se vstupem na střechu garáže s extenzivním ozeleněním a parkovou úpravou.

V dalších pěti podlažích se nachází bytové jednotky o velikosti 1kk a 2kk. Největší jednotky orientované do dvora jsou upraveny pro užívání osob s omezenou možností pohybu a orientace.

Vertikálně celým domem prochází schodišťová hala s výtahem zajišťujícím bezbariérové propojení všech podlaží.