náměstí TGM moravský krumlov

Místo: Moravský Krumlov
Návrh: Ing. arch. Radek Pasterný, Ondřej Hanuš M.Sc.
Konzultace a korekce: Ing. arch. David Bureš, Ing. arch. Roman Gale
Sadové úpravy a zeleň: Ing. Stanislav Schwarz. Ing. Andrea Schwarzová
Návrh osvětlení: Ateh s.r.o.
Dopravní řešení: Ing. Rostislav Beneš
Rozpočet: Ing. Karel Sojka
Vizualizace: Ing. arch. Stanislav Šimoníček

Hlavním úkolem návrhu revitalizace náměstí je zlepšení životního prostředí na něm. To má zásadní vliv na každého člověka, který v tomto prostoru tráví čas. Náměstí historicky plní jednu z nejdůležitějších společenských funkcí v městském prostoru. Udržitelnost návrhu spočívá nejen ve své sociální rovině, ale bere ohled na výběr použitých materiálů – estetickou kvalitu a trvanlivost, výsadbu nových stromů a ekologické nakládání s dešťovou vodou.

Běžným znakem života na náměstí by měla být všestrannost a spletitost činností, jenž se překrývají a prochází mezi sebou. Návrh má ambici nabídnout různorodou škálu funkcí, umožnit setkávání lidí, dát prostor jejich aktivitám a stát se přirozeně živým centrem každodenního společného života. Člověk zde má absolutní prioritu. Návrh klade důraz na to, aby poskytnul všem stejné příležitosti přístupu, pohybu a pobytu (děti, senioři, studenti, imobilní, obchodníci, zákazníci, rezidenti, turisti, …)

Při návrhu si uvědomujeme potřebu ctít minulost a historii místa. Přesto musí brát v úvahu současné klimatické podmínky, současnou intenzitu dopravy, nutnost dobře hospodařit s dešťovou vodou, tlak na úsporu energií, pracovní síly atd. Tedy udržitelnost z pohledu ekologického, ale i ekonomického.

V návrhu se vracíme do podoby náměstí před válkou. Zanecháváme lípy malolisté lemující náměstí. Z našeho pohledu jasně definují před – prostor domů, obchodů, kaváren, restaurací apod. Střed náměstí ponecháváme volný, aby umožňoval konání nejrůznějších kulturních, sportovních, sociálních, obchodních, edukačních, ale i jiných akcí.

Na toto těžiště celého náměstí navazují na jeho stranách dva „hájky“ – pravidelně vysázené akácie, mají za úkol vytvořit stinné místo s relaxačními prvky. Součástí těchto hájků jsou pro nás i dva stěžejní body celého návrhu – nová kašna a socha T. G. Masaryka. Tyto monumenty umisťujeme na pomyslnou osu jdoucí od zámecké věže k věži kláštera. Osa prochází téměř úhlopříčně přes náměstí.

Na delších stranách náměstí jsou za hájky umístěny plochy pro parkování osobních automobilů. Ve východní částí je parkování průjezdné do další části historického jádra. Parkovací plocha v západní části náměstí je pak neprůjezdná. Severní část náměstí se stává pěší zónou. Průjezd vozidel v této části bude možný pouze pro zásobování, případně vyzvednutí zboží ze zde umístěných obchodů.